podgorieEtapa finală a reformei sectorului vitivinicol al Uniunii Europene, convenită de miniştrii agriculturii în decem­brie 2007, a intrat în vigoare la 1 august. Această reformă, a cărei primă etapă s-a aplicat în­cepând cu data de 1 august 2008, are ca scop echi­librarea pieţei vitivinicole, suprimarea progresivă a măsurilor ineficiente şi costisitoare de intervenţie pe piaţă şi reorientarea bu­getului spre măsuri care vor stimula competitivitatea vinurilor europene.

Reforma prevede o res­tructurare rapidă a sec­to­ru­lui vitivinicol prin includerea unui sistem de desţelenire voluntară pe o perioadă de trei ani, pentru a oferi o alternativă producătorilor necompetitivi şi a elimina de pe piaţă excedentele pro­ducţiei de vin. Se vor su­prima progresiv subvenţiile pentru distilarea de criză şi pentru distilarea alcoolului alimentar, iar sumele res­pec­tive, repartizate în pachete financiare naţionale, vor putea fi folosite pentru finanţarea unor măsuri precum promovarea vinu­rilor pe pieţele ţărilor terţe, restructurarea şi investiţiile în modernizarea viilor şi a cramelor.

„Statele membre şi pro­ducătorii au o şansă ex­traordinară de a profita din plin de noul regim viti­vinicol, pentru a contribui la creşterea reputaţiei inter­naţionale de excelenţă a Europei. Sunt ferm con­vinsă că această reformă reprezintă un punct de răscruce în istoria sectorului nostru vitivinicol. Mă văd însă obligată să recomand insistent statelor membre să utilizeze de urgenţă noile fonduri disponibile. Sumele din pachetele financiare naţionale trebuie utilizate până la 15 octombrie, altfel vor fi pierdute“, a afirmat Mariann Fischer Boel, Comisarul pentru Agricultură şi Dez­voltare Rurală.

Reforma va contribui la protecţia mediului în re­giunile viticole, va salvgarda politicile tradiţionale şi consacrate din domeniul calităţii şi va simplifica normele de etichetare, atât în beneficiul producătorilor, cât şi al consumatorilor. De la 1 ianuarie 2016 va fi abrogat, la nivelul UE, şi sistemul restrictiv al drep­turilor de plantare, statele membre având posibilitatea de a continua să îl utilizeze, dacă doresc, până în de­cembrie 2018.

Marius CristianŞtiriFonduri,Producători,UE,Vin,ViticulturăEtapa finală a reformei sectorului vitivinicol al Uniunii Europene, convenită de miniştrii agriculturii în decem­brie 2007, a intrat în vigoare la 1 august. Această reformă, a cărei primă etapă s-a aplicat în­cepând cu data de 1 august 2008, are ca scop echi­librarea pieţei vitivinicole, suprimarea progresivă a măsurilor ineficiente...